O Kancelarii Oferta Współraca Cennik Aktualności Kontakt

Zasady etyki doradcy podatkowego

dodano: 2018-05-01
Zasady etyki zawodowej doradców podatkowych zawarte zostały w Załączniku do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. Zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych. Doradca podatkowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Podstawowym obowiązkiem doradcy podatkowego jest:
  • wykonywanie czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • zachowanie w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu,
  • okazanie aktualnej polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego,
  • obrona interesów swojego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa, bez względu na własne korzyści oraz konsekwencje.Doradca Podatkowy Jolanta Nowak

ul. Pl.Niezłomnych 8
64-000 Kościan
Email:
j.nowak@patrum.pl
Telefon:
518 363 777, 65 512 58 70
Projekt i wykonanie BerMar multimedia